זה יכול להציל חיים

כל מה שמיה לי רואה, היא מנסה להכניס לפה. את האוכל של הכלב השלט הבובות…

יש עוד